PRACUJEME V SÚLADE S SMK ISO 9001

WE ARE WORKING ACCORDING QMS ISO 9001

NAŠIM NAJVYŠŠÍM CIEĽOM JE ČO NAJVYŠŠIA SPOKOJNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

MHK COMPANY HIGHEST TARGET IS:

OUR CUSTOMERS HIGHEST SATISFACTION

PROJEKT MANAŽMENT FIREMNÝCH PROJEKTOV

PROJEKT MANAGEMENT OF THE COMPANY PROJECTS

PROJEKT-MANAGEMENT

WORKERS OFFERING

SLOVAK, UKRAINE, KYRGYZSTAN, WELDER, FITTER, ASSEMBLER, PRODUCTION OPERATOR, HELPER, BUILDING WORKER

POSKYTOVANIE VÝROBNÝCH PRACOVNÍKOV

SLOVENSKO, UKRAJINA, KIRGIZSKO, STAVBÁR, ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, MONTÉR, VÝROBNÝ OPERÁTOR, POMOCNÍK

POSKYTOVANIE MANAŽÉROV, IT ODBORNÍKOV, KONŠTRUKTÉROV, TECHNIKOV

MANAGERS OFFERING, IT SPECIALISTS,
DESIGNERRS, TECHNICIANS

VYBUDOVANIE OBCHODNÉHO ZASTÚPENIA ALEBO VÝROBNEJ PREVÁDZKY NA SLOVENSKU PRE ZAHRANIČNÚ FIRMU

BUILDING OF THE DISTRIBUTION AGENCY OR PRODUCTION PLANT ON THE SLOVAK REGION FOR THE FOREIGNER COMPANY

STROJÁRSKA VÝROBA

MACHINERY PRODUCTION

MACHINERY-PRODUCTION

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, CNC VÝROBA

STEEL STRUCTURES, CNC PRODUCTION

OBCHOD, EXPORT – IMPORT

TRADE, EXPORT – IMPORT

EXPORT-IMPORT

PRODUKTY STROJÁRSKEJ VÝROBY, VÝROBNÉ ZARIADENIA A NÁSTROJE PRE HOSPODÁRSKE ODVETVIA, POLOTOVARY A MATERIÁLY

PRODUCTS OF THE MACHINERY PRODUCTION, PRODUCTION EQUIPMENTS AND TOOLS FOR THE INDUSTRY AREA,
SEMIPRODUCTS AND MATERIALS