REFERENCIE

REFERENCES

NAŠE AKTIVITY STAVIAME NA NAŠICH DOTERAJŠÍCH SKÚSENOSTIACH A REFERENCIÁCH Z OBLASTÍ:

WE ARE BUILDING OUR ACTIVITIES ON OUR EXPERIENCES AND REFERENCIES IN THE AREAS:

letecké motory

LETECKÁ VÝROBA: LETECKÁ VÝROBA A SKÚŠOBNÍCTVO LETECKÝCH LOPATKOVÝCH MOTOROV DV-2, PREVÁDZKA A SERVIS MOTOROV DV-2 V LIETADLE L-59 Z AERO VODOCHODY PRAHA, ČESKO

AVIATION MANUFACTURE: AVIATION MANUFACTURE AND JET ENGINES DV-2 TESTING, ENGINES WORKING AND SERVICE IN THE AIRCRAFT L-59 FROM AERO VODOCHODY PRAHA, CZECH REPUBLIC

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA: NÁKUP PRE VÝROBU OPRACOVANÝCH HLINÍKOVÝCH ODLIATKOV, INTERIÉROVÝCH DIELOV PRE SKF A BMW NEMECKO, EXTERIÉROVÝCH DIELOV PRE MAGNA SLOVTECA, SLOVENSKO

AUTOMOTIVE PRODUCTION: PURCHASING FOR THE ALUMINIUM MACHINED
CASTINGS, INTERIOR PARTS FOR THE SKF AND BMW COMPANIES GERMANY, EXTERIOR PARTS FOR THE MAGNA SLOVTECA

PROJEKT MANAŽMENT: VYBUDOVANIE VÝROBNÉHO ZÁVODU JAPONSKEJ FIRMY FUSO INDUSTRIES OSAKA JAPONSKO, NA SLOVENSKU, V POVAŽSKEJ BYSTRICI, 200 PRACOVNÍKOV, VÝROBA A MONTÁŽ MEDENÝCH TRUBKOVÝCH ROZVODOV PÁJKOVANÍM PRE KLIMATIZÁCIE, SUBDODÁVKY PRE ZÁKAZNÍKA: DAIKIN EUROPE, OOSTENDE, BELGICKO

PROJECT MANAGEMENT: BUILDING OF THE PRODUCTION PLANT OF THE JAPANESE COMPANY FUSO INDUSTRIES OSAKA JAPAN IN THE SLOVAKIA, 200 EMPLOYEES, COPPER PIPINGS FOR THE AIR CONDITIONING UNITS PRODUCTION AND ASSEMBLY BY BRAZING, DELIVERIES FOR THE CUSTOMER: DAIKIN EUROPE, OOSTENDE, BELGIUM

MACHINERY PRODUCTION

STROJÁRSKA VÝROBA: VÝROBA PAKETOVACÍCH LISOV NA LISOVANIE PAPIERA, PLASTOV A TEXTILU, VÝROBNÉ DOPRAVNÍKY, MANIPULÁTORY, VÝROBNÉ LINKY

MACHINERY PRODUCTION: PRESSURE MACHINES PRODUCTION FOR THE PAPER, PLASTIC AND TEXTILE WASTE MATERIAL, PRODUCTION CONVEYORS, MANIPULATORS, PRODUCTION LINES

MACHINERY PRODUCTION

VÝROBA A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ: HALY, STRECHY, RÁMY, NOSNÍKY, ZVÁRANIE A MONTÁŽ KONŠTRUKCIÍ PRE STAVBY, PRESNÉ A OBROBENÉ ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE, PRE STROJÁRSTVO, DODÁVKY DO EÚ

PRODUCTION AND INSTLATION STEEL STRUCTURES: HALLS, ROOFS, FRAMES, CONSOLES, WELDING
AND ASSEMBLY BUILDINGS STEEL STRUCTURES, PRECISIOUS AND MACHINED WELDED CONSTRUCTIONS FOR MACHINERY INDUSTRIE, DELIVERIES IN EU

VÝROBNÉ A MONTÁŽNE REALIZÁCIE:

PRODUCTION AND INSTALATION REALISATIONS:

prehrievač tepla

VÝMENA PREHRIEVAČA VETROV TPS TEPLÁ VALCOVŇA US STEEL

AIR HEATING EXCHANGE TPS HOT ROLLING MILL US STEEL

konštrukcie kia

VÝROBA A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OCEON KOŠICE PRE KIA ŽILINA

PRODUCTION AND INSTALATION STEEL STRUCTURES OCEON KOSICE FOR KIA ZILINA

MHK s.r..o

VÝMENA KOTLA HOSAP TRADE PRE INTOC LST KOŠICE

BOILER EXCHANGE HOSAP TRADE FOR THE INTOC LST KOSICE

MHK s.r..o

ZVÁRACIE A ZÁMOČNÍCKE PRÁCE TSP – OPRAVA VALCOVACEJ TRATE

WELDING AND FITTING WORK TSP – ROLLING MILL REPAIR

Slovnaft Bratislava

SLOVNAFT BRATISLAVA – MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PRIEMYSELNEJ TECHNOLÓGIE TEPLÁREŇ

SLOVNAFT BRATISLAVA – ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE INDUSTRY TECHNOLOGY IN HEATING SECTOR

kronospan malacky

KRONOSPAN MALACKY – VÝMENA A MONTÁŽ POTRUBIA A OCEĽOVÝCH MOSTOV

KRONOSPAN MALACKY – EXCHANGE AND ASSEMBLY OF THE TUBES AND SUPPORT BRIDGES

mital steel

MITTAL STEEL OSTRAVA – MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

MITTAL STEEL OSTRAVA – STEEL STRUCTURES ASSEMBLY

US Steel

US STEEL VYSOKÁ PEC – MONTÁŽ A DEMONTÁŽ CHLADIACEJ VODY

US STEEL HIGH FURNANCE – DISSASSEMBLY AND ASSEMBLY COOLING WATER TUBES

stroj zvar kosice

STROJ ZVAR KOŠICE – ZVÁRAČSKÉ A PALIČSKÉ PRÁCE

STROJ ZVAR KOSICE – WELDING AND BURNING WORK