O nás

Tvoriac si vlastnú budúcnosť

NAŠA FILOZOFIA

harmony

Ideme s veľkým srdcom na dlani a snahou SIMPLE BEST ( najlepšie jednoducho ), efektívne a s elegantým riešením.

Harmonicky, s osobnosťou, charakterom a temperamentom,
zapájajúc rozum a cit, uvedomujúc si fyzický aj duševný svet, s úsmevom, veselo aj vážne, všetkého s mierou.

Maximálne využívajúc systémový prístup, robíme všetko najlepšie ako vieme.

Trpezlivo a vytrvale, krok za krokom, s ťahom na bránu, so snahou a intuíciou byť v správnom čase na správnom mieste, chytiť sa šance, bez predsudkov a predpojatosti,
s čistým stolom, kde vždy sa dá začať znova a po každom páde stačí vstať iba raz a pokračovať s hlavou hore.

S vedomím, že život nie je samozrejmosť a ani zdravie nie je samozrejmosť.

S vďakou za každé nové ráno.

Čo bolo, bolo. Dnes je prvý deň zvyšku našich životov. Naša budúcnosť začíta TERAZ.

Férovo, seriózne a zodpovedne, každému, čo mu patrí, aspoň toľko, koľko sme dostali ..

Tvoriac si vlastnú realitu.

EZOPOVA BÁJKA

Ezop

Na ceste ležal zmrznutý vták.

Išlo okolo stádo kráv a jedna na vtáčka vy… lajno.

Vtáčika zohrialo, ožil a vyskočil z lajna.

Keď však zistil, že vyskočil z kravského lajna, začal strašne vrieskať.

Prišla mačka a zožrala ho.

Pozor:

Nie každý, kto sa na teba vy…..,  je tvoj nepriateľ
Nie každý, kto ťa z toho vytiahne je tvoj priateľ
Keď si vonku, tak drž zobák a nevrieskaj

KARAVANA

karavána

Podstatu karavany odhalíš, když se karavana octne v nesnázích.

Nehleď na marný šum hlasú a dávej pozor:

Když se ji do cesty položí propast, obejde ji, když před ni vyroste skála, vyhne se ji, když je písek moc měký, zamíří tam, kde je tvrdý, ale vždycky se  zase vrátí do púvodního směru.

Když praská  v solném údolí súl pod váhou břemen, pohleď, jak se všichni činí, jak pomáhají zvířatúm z bláta a tápavě hledají pevnější vrstvu, ale i tentokrát se zase rychle a v pořádku navrátí v púvodní směr.

Když sklouzne nějaký náklad, lidé se zastaví, pozbírají rozbité bedny, naloží je jinam, přitáhnou uzel skřípějícího povrazu, aby je lépe upevnili a zase pokračují stejnou cestou.

Někdy se stane, že vůdce zemře.

Obklopí ho.

Potom ho pohřbí do písku.

Začnou se radit a dohadovat.

Nakonec dosadí nového vůdce a zase vykročí za stejnou hvězdou.

A tak se karavana pohybuje stále tím jedním směrem, kterým je ovládána.

Je jako kámen, kerý se sune po neviditelném svahu.

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.