SPOLUPRACUJTE S MHK S.R.O.

Ponúkame Vám odmenu za každého doporučeného a získaného nového pracovníka!

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.

SPOLUPRÁCA ZA ODMENU

Ponúkame Vám odmenu za každého doporučeného a získaného nového pracovníka,
ktorý odpracuje pre našu firmu aspoň 2 mesiace.

Odmenu Vám vyplatíme počas jeho prvých mesiacov a to vo výške: 100 € / pracovníka / mesiac.

Práca pre MHK je na živnosť so zamestnaneckými výhodami, zakotvenými zmluvne,
ako napr.: platená dovolenka vo výške min 50%, sviatky aj PN, nástupné a vernostné bonusy, zvláštne polročné odmeny.

Ponúkame Vám odmenu za SPROSTREDKOVANIE obchodu pre našu firmu,
v akejkoľvek z našich aktivít, vo výške minimálne 5 % ceny sprostredkovaného obchodu.

Ponúkame Vám odmenu za podané ZLEPŠOVACIE alebo PODNIKATEĽSKÉ NÁVRHY A INFORMÁCIE, k našim aktivitám, ktoré budú na základe Vášho návrhu našou firmou realizované, a to vo výške minimálne 50 % reálne ušetrených nákladov alebo reálneho zisku pre našu firmu.

Ponúkame Vám odmenu podľa dohody za akúkoľvek prácu, vykonanú v prospech MHK s.r.o.

Odmeny ponúkame aj ľudom, ktorí pre našu firmu zatiaľ nepracujú
alebo firmám, s ktorými zatiaľ nespolupracujeme.

Ponúkame Vám nezáväznú externú spoluprácu s našou firmou.

Spolupráca môže mať akúkoľvek obojstranne odsúhlasenú formu.

Môžete sa stať platenými TIPERMI, SPROSTREDKOVATEĽMI, ZLEPŠOVATEĽMI, PORADCAMI, alebo INFORMÁTORMI našej firmy, ktorí budú prínosom pre podnikanie našej firmy, za čo sa ich radi a štedro odmeníme.

Naša spolupráca môže byť skrytá, alebo verejná. Prispôsobíme sa Vašej predstave.

V prípade Vášho záujmu môžete realizovať doporučený projekt s podporou MHK ako projekt manažér MHK, s dohodnutou mesačnou mzdou + 50% z reálneho zisku z projektu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

NAPÍŠTE NÁM!

1 + 6 = ?