SPOLUPRACUJTE S MHK S.R.O.

Ponúkame Vám odmenu za každého doporučeného a získaného nového pracovníka!

Všetko pre vaše projekty - MHK s.r.o.

SPOLUPRÁCA ZA ODMENU

A )  Ponúkame Vám odmenu za každého doporučeného a získaného nového pracovníka ( zašlete nám č.mobilu záujemcu, alebo ho budete informovať, či mu prepošlete našu ponuku cez SMS ) ktorý odpracuje pre našu firmu aspoň 1 mesiac. Odmenu Vám vyplatíme v termíne jeho výplaty za 1. odpracovaný mesiac, vo výške: 200 € / pracovníka

B )  Máme pre Vás aj výnimočnú ponuku. Ak by ste boli schopní a ochotní:

Inzerovať naše ponuky vo Vami dostupných médiách: inzeráty na internete, vo Vašich miestnych novinách, rozvešali letáky v nákupných centrách na autobusových a železničných staniciach, informovať Vašich priateľov a známych, či už strojárov alebo nie, či už zváračov alebo nie, možno niekto z nich pozná zvárača, ktorý si rád zarobí, alebo akokoľvek podľa vlastných možností získavať pracovníkov na prácu vo Švajciarsku

Taktiež informovať pracovníkov telefonicky o podmienkach práce, získať od nich potrebné podklady, dohliadnuť na podpis zmluvy, nástup do práce, snímať ich požiadavky počas 1. týždňa po nástupe a tiež byť im oporou v súrnych vážnych situáciách, čo predstavuje venovať sa pracovníkovi telefonicky týždeň pred jeho nástupom a cca týždeň po jeho nástupe. Samozrejme, Váš prístup k pracovníkom musí byť ľudský, Vaša práca kvalitná a zodpovedná.

Za túto Vašu prácu sme Vám ochotní vyplatiť sprostredkovateľskú odmenu vo výške: 0,5 € / každú hodinu každého pracovníka, ktorý nastúpi cez Vás, kým tam pracovník bude pracovať. Teda: 1 pracovník .. cca 100 € / mesiac, 5 pracovníkov: cca 500 € / mesiac, 10 pracovníkov: cca 1 000 € / mesiac a tak stále ďalej

.. Odmena za pracovníka je vyplácaná približne 1 rok. Medzitým, kým už jedni pracovníci pracujú, ďalší nastupujú, počet pracovníkov bude stále rásť. Samozrejme niektorí budú zasa po roku končiť. Akokoľvek, aj v najhoršom prípade sa Vám určite podarí mesačne získať   4-5 pracovníkov. Postupne bude Vaša odmena rásť: 1. mesiac: 5 pracovníkov .. 500 €, 2. mesiac: 10 pracovníkov .. 1 000 €, atď … aj 10. mesiac: aj 50 pracovníkov … 5 000 € za 10. mesiac. Vážne! Záleží len na Vás a Vašej práci.

C )  Ponúkame Vám odmenu za SPROSTREDKOVANIE obchodu pre našu firmu,
v akejkoľvek z našich aktivít, vo výške minimálne 5 % ceny sprostredkovaného obchodu.

Ponúkame Vám odmenu za ZLEPŠOVACIE alebo PODNIKATEĽSKÉ NÁVRHY A INFORMÁCIE, k našim aktivitám, ktoré budú na základe Vášho návrhu našou firmou realizované a to vo výške dohodnutého % reálne ušetrených nákladov alebo reálneho zisku pre našu firmu, bez akejkoľvek Vašej ďalšej práce na novom projekte.

Ponúkame Vám nezáväznú externú spoluprácu s našou firmou. Spolupráca môže mať akúkoľvek obojstranne odsúhlasenú formu.

Môžete sa stať platenými TIPERMI, SPROSTREDKOVATEĽMI, ZLEPŠOVATEĽMI, PORADCAMI, alebo INFORMÁTORMI našej firmy, ktorí budú prínosom pre podnikanie našej firmy, za čo Vás radi a štedro odmeníme.

Naša spolupráca môže byť skrytá, alebo verejná. Prispôsobíme sa Vašej predstave.

V prípade Vášho záujmu môžete realizovať doporučený projekt s podporou MHK ako projekt manažér MHK, s dohodnutou mesačnou mzdou + dohodnuté % z reálneho zisku z projektu. Naša firma je ochotná poskytnúť Vám podporu zo všetkých oblasti know-how, prezentovaného na tomto webe v časti: Referencie, ako aj podporu našich spolupracujúcich partnerov.

NAPÍŠTE NÁM!

5 + 0 = ?