PREDKLADÁME ŽIVNOSTNÍKOM VÝNIMOČNÚ PONUKU ISTEJ PRÁCE NA 5 AŽ 7 ROKOV. 20.2.2019

Takúto ponuku nedáva žiadna iná firma na Slovensku, ani svojim zamestnancom.

PONUKA ODMENY JE TAKTIEŽ ZAUJÍMAVÁ. PRE BEŽNÉHO PRACOVNÍKA MIN OD CCA 14 €/H + UBYTOVANIE.

 

Práca sa bude vykonávať v dekontaminačnom oddelení pri demontáži V1.

Nie je tu nebezpečenstvo ožiarenia. PRÁCA JE BEZ POŠKODENIA ZDRAVIA. Pri zachovaní bežnej BOZP.

 

Práca je veľmi náročná na zaškolenie do podmienok dlhodobej práce v jadrovej elektrárni.

ZAŠKOLENIE JE V TRVANÍ CCA 20 TÝŽDŇOV A PRÁCA POD DOZOROM JE V TRVANÍ CCA 5 TÝŽDŇOV.

PRACOVNÍK SA UČÍ A PRAXUJE PRIBLIŽNE POL ROKA OD SVOJHO NÁSTUPU.

AŽ POTOM ZAČNE SAMOSTATNE PRACOVAŤ. FIRMA INVESTUJE DO FINANČNE

A ČASOVO NÁROČNÉHO ZAŠKOLENIA KAŽDÉHO PRACOVNÍKA PRIBLIŽNE 30 000 €.

INVESTÍCIA ČASU DO PRACOVNÍKA JE VYČÍSLITEĽNÁ LEN VEĽMI OBTIAŽNE.

PRETO AJ VÝBER KANDIDÁTOV NA TÚTO PRÁCU BUDE NÁROČNÝ.

 

Nemáme absolútne záujem o „skúšačov“, ktorí nastúpia, aby to skúsili ..

MÁME ZÁUJEM O ZODPOVEDNÝCH PRACOVNÍKOV, KTORÝCH ZÁMEROM JE

SKUTOČNE ODPRACOVAŤ V TEJTO PRÁCI UVEDENÝCH 5 AŽ 7 ROKOV.

 

KAŽDÝ PRACOVNÍK, KTORÝ PODPÍŠE ZMLUVU O NÁSTUPE A VÝKONE TEJTO PRÁCE

SA ZMLUVNE ZAVIAŽE K ODPRACOVANIU MINIMÁLNE 2 ROKOV PO UVEDENOM ZAŠKOLENÍ.

TAKTIEŽ BUDE V ZMLUVE S KAŽDÝM PRACOVNÍKOM ZAKOTVENÁ PODMIENKA

PRÍPADNEJ VÝPOVEDNEJ LEHOTY PO UPLYNUTÍ UVEDENÝCH 2 ROKOV

Z JEHO STRANY V TRVANÍ 3 MESIACOV.

 

OBSADZOVANÉ POZÍCIE NA 1. ZMENU:

Strojník energetických zariadení – 7 pracovníkov, zámočník – 5 prac.,

manipulačný pracovník – 3 prac., pracovník náhradník – 4 pracovníci.

 

To isté platí aj pre obsadenie 2. zmeny.

Spolu je obsadzovaných cca 20 pracovníkov na prvú zmenu a cca 20 na druhú zmenu.

Celkom cca 40 pracovníkov.

 

NÁSTUP NA ŠKOLENIE JE 11.3 2019

 

V PRÍPADE VÁŠHO SERIÓZNEHO ZÁUJMU O POPÍSANÚ DLHODOBÚ PRÁCU,

POŠLITE ČO NAJSKÔR ŽIVOTOPIS A FOTOGRAFIU NA ADRESU:   spolmhk@gmail.com

 

VYBRANÝCH KANDIDÁTOV BUDEME INFORMOVAŤ BLIŽŠIE AKO AJ O ĎALŠOM POSTUPE.